Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc Khánh 2/9
Lượt xem: 94

             Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

anh tin bai

 Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với Chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của Chủ nghĩa xã hội.

 78 năm kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước Việt Nam đang không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên rất nhiều. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ XXI. Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. 78 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế  hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 02/9/1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng ấm áp đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2/9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Đây là một văn kiện chính trị - pháp lý và thấm nhuần sâu sắc các giá trị nhân văn của thời đại mới, đề cao dân chủ và tự do, công bằng và bình đẳng xã hội. Thể hiện sự sáng suốt, nhạy bén và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, khả năng dự báo thiên tài của Bác Hồ. Thể hiện khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc.

anh tin bai

 Thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt trong những năm gần đây; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Hải Hậu đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa kinh tế - văn hoá - xã hội của Hải Hậu thực sự khởi sắc và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, đời sống nhân dân ngày một được nâng cao. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay Hải Hậu liên tục được Trung ương, Tỉnh lựa chọn là huyện điểm xây dựng nông thôn mới và  nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”. Với cách làm năng động, sáng tạo; năm 2015 huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; là huyện thứ 5 trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của cả nước có 100% xóm, tổ dân phố, các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2022, có 34/34 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020; 328/390 đơn vị cấp xóm đạt và cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; 3 thị trấn đạt và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị văn minh; 28/31 xã đạt và cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (trừ tiêu chí nước sạch); xã Hải An đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2022. Với những thành tựu và kết quả rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Hậu đã đạt được trong kháng chiến và công cuộc đổi mới, cán bộ và nhân dân huyện Hải Hậu đã 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng; được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 22 tập thể và 19 cá nhân đ­ược phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng; 400 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùngđược Bộ Văn hóa, Thể thao, du lịch tặng Bằng khen trong phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2018-2023, đến nay huyện Hải Hậu duy trì 45 năm liên tục điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hải Hậu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở, các cấp chính quyền và mỗi người dân Hải Hậu càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn vẻ vang là xây dựng huyện Hải Hậu ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

image advertisementimage advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 2 380
  • Tất cả: 146801
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tân
Địa chỉ : xóm 4 - Xã Hải Tân - huyện Hải Hậu - Nam Định.
Điện thoại:    * Email: xahaitan.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã.


  
Chung nhan Tin Nhiem Mang