Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã Hải Tân giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản Số: 73 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã Hải Tân giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Mai Quang Hưng
Tài liệu đính kèm QD-KIEN-TOAN-BCD-XAY-DUNG-NTM.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tân
Địa chỉ : xóm 4 - Xã Hải Tân - huyện Hải Hậu - Nam Định.
Điện thoại:    * Email: xahaitan.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã.


  
Chung nhan Tin Nhiem Mang