Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 19/KH-TC
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực tai chinh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 19-TC-KH Hải Hậu.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tân
Địa chỉ : xóm 4 - Xã Hải Tân - huyện Hải Hậu - Nam Định.
Điện thoại:    * Email: xahaitan.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã.


  
Chung nhan Tin Nhiem Mang